Kalendarium wydarzeń w Sanktuarium
Za tych, którzy ratują życie...

Za tych, którzy ratują życie...

18 października 2013, piątek

Warto w tym dniu św. wspomnieć o tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób nam służyli, ratując życie, dbając o zdrowie, o lekarzach, pielęgniarkach, salowych. Obdarzajmy ich szacunkiem, zaufaniem i wdzięcznością, włączmy ich w nasze modlitwy. Pamiętamy także o studentach medycyny, tych, którzy przygotowują się do tej pięknej służby. Niech ich praca, często ciężka i trudna, wymagająca poświęceń i dobrej woli nagradzana była zawsze szczerym uśmiechem i radością pacjentów.

A my ich, ich rodziny i posługę polecamy w czasie Mszy św. o godz. 18:30 w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

Kim jest piątkowy Patron - św. Łukasz? Ewangelistą, autorem Dziejów Apostolskich, wiernym towarzyszem, uczniem św. Pawła Apostoła. Tradycja mówi, że z zawodu lekarzem. Można mu pozazdrościć pięknej greki, którą się posługiwał również w piśmie, kronikarskiej dokładności.

Jak przedstawia załączona ikona, nie bez powodu ukazuje ona Maryję, jemu zawdzięczamy niejeden szczegół z życia Matki Bożej. Jest autorem tzw. Ewangelii Dzieciństwa Jezusa. Jako jedyny autor w swojej wersji Ewangelii przedstawia scenę zwiastowania i narodzenia Jana Chrzciciela i Jezusa, nawiedzenie św. Elżbiety, pokłon pasterzy, ofiarowanie Jezusa i znalezienie Go w świątyni.

« wróć do listy wszystkich wydarzeń