Odnowa w Duchu Świętym

Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym "FIAT" spotyka się w sanktuarium NSPJ w każdy poniedziałek na Mszy św. o 18:30, po której odbywa się spotkanie modlitewne w salce lub adoracja Najświętszego sakramentu w kościele.

I Poniedziałek Miesiąca - 18.30 Msza św. wotywna o Duchu Św. z modlitwą wstawienniczą i namaszczeniem olejem św. Szarbela.

II Poniedziałek Miesiąca - 18.30 Msza św. - po Mszy spotkanie w salce i konferencja.

 III Poniedziałek Miesiąca - 18.30 Msza św. - po Mszy Adoracja Najświętszego Sakramentu w CISZY

IV Poniedziałek Miesiąca - 18.30 Msza św. - po Mszy spotkanie w salce i rozważanie Słowa Bożego.

Istotą tych spotkań jest wspólna modlitwa uwielbienia w sposób praktykowany w wielu ruchach charyzmatycznych: tzw. modlitwa spontaniczna - głośna i jednocześnie wypowiadana przez wszystkich obecnych, ale także radosny śpiew, modlitwa wstawiennicza, modlitwa słowem Bożym. Formacja duchowa odbywa się przede wszystkim w ramach Seminarium Odnowy Życia Chrześcijańskiego, organizowanego przynajmniej raz w roku kilkumiesięcznego cyklu katechez, indywidualnych medytacji biblijnych i spotkań w tzw. grupach dzielenia, zakończonego modlitwą o uzdrowienie i nowe wylanie Ducha Świętego.

Członkowie grupy modlitewnej włączają się także w działania innych grup parafialnych, zwłaszcza gdy trzeba wspomóc posługą charyzmatyczną, czy modlitwą wstawienniczą.

opiekunem grupy jest:

ks. Krzysztof Zubek SChr

tel: 

mail: