Grupa męska EXODUS

Grupa męska Exodus - fraternie w parafii NSPJ w Szczecinie

Czym jest Exodus 90 i dlaczego powinienem się go podjąć?

 

Exodus 90 to 90-dniowe ćwiczenie duchowe dla mężczyzn, oparte na Chrystusowej drodze ku wolności: na modlitwie, ascezie i braterstwie. Mężczyźni pragnący wzrostu duchowego i osiągnięcia większej wolności tworzą w 5-7 i więcej osób bractwo, które wspólnie przez 90 dni podąży jasno wytyczonym szlakiem modlitwy, ascezy i braterstwa. Przez ten czas członkowie będą prowadzeni czytaniami z Księgi Wyjścia i towarzyszącymi im rozważaniami, które utwierdzą ich na drodze do wolności.

 

Exodus 90 jest ćwiczeniem duchowym, które nie tylko obiecuje większą wolność, ale rzeczywiście ją daje. Ponad 90% mężczyzn, którzy przeszli przez Exodus 90, twierdzi, że doświadczyli dzięki niemu większej wolności. Jednak choć 90 dni wystarcza do zdobycia większęj wolności, to nie wystarcza, by zachować ją do końca życia – są one dopiero początkiem. Aby wytrwać całe życie w wolności, musimy cały czas podążać za wzorem i drogą wyznaczoną przez Chrystusa; musimy stale żyć modlitwą, ascezą i braterstwem. Ćwiczenia Serii Biblijnej są przygotowane właśnie w celu wsparcia Ciebie i Twojego bractwa w wyprawie czekającej Was po skończeniu Exodusu 90. Na razie jednak skupmy się na pierwszym kroku: na zebraniu bractwa i przygotowaniu się na Dzień 1 Exodusu 90.

 

W naszej parafii działają już dwa bractwa Exodus liczące w sumie 22 mężczyzn. 

Spotykamy się na wspólnej mszy w każdą sobotę o godzinie 6.00 w naszym Sanktuarium. Po mszy spotykamy się w kawiarence akademickiej, aby wspólnie podejmować tematy wiary i dzielić się życiem. 

Serdecznie zapraszamy mężczyzn z naszej parafii i nie tylko. Exodus jest dla każdego mężczyzny bez wyjątku. 

,,Przyjdź i zobacz" 

Opiekunem duchowym jest ks. Damian Jędrzejak SChr 

Liderzy bractw: Michał Machowski i Grzegorz Mucha 

szczegółowe informacje na temat Exodus Polska pod adresem: https://help.exodus90.com/pl