Św. Michał Archanioł

Bractwo św. Michała Archanioła jest formą apostolstwa dobrej śmieci. Jego członkowie modlą się dla siebie i swoich bliskich o łaskę odejścia z tego świata w pojednaniu z Panem Bogiem, w stanie łaski uświęcającej. Modlitwą ogarniamy także tych, którzy odeszli od Boga i grozi im śmierć w stanie grzechu. Modlimy się za konających, terminalnie chorych, uprawiających niebezpieczne zawody, kierowców, a także za mających myśli samobójcze. Modlimy się również za tych, którzy odeszli z tego świata w sposób nagły, tragiczny, gdy po ludzku oceniając mamy podstawy do obaw o ich zbawienie.

Raz w miesiącu, w trzeci wtorek miesiąca, spotykamy się o godz. 18.30 na Mszy św. i wspólnej modlitwie przy blasku gromnic, które trzymamy zapalone w ręku. Członkowie bractwa co miesiąc losują intencję, w której mają się modlić do następnego spotkania. Mają za zadanie także uwrażliwiać siebie i swoje otoczenie na potrzebę wezwania kapłana, gdy ktoś z bliskich poważnie choruje lub jest już w agonii. Serdecznie zapraszamy do tej formy ratowania dusz z Jezusem.

Wspólnotą opiekuje się ks. Tomasz Porzycki SChr