Ogłoszenia duszpasterskie

II Niedziela Wielkiego Postu

28 lutego 2021, niedziela

1. Na Mszę św. wotywną o Duchu Świętym zapraszamy w poniedziałek o 18.30. W intencji rodzin rozdzielonych emigracją będziemy się modlić w środę wieczorem. Zapraszamy także na nabożeństwa I Czwartku, I Piątku i I Soboty.

2. Drogi krzyżowe odprawiamy w piątki o 9.30, 11.30, 17.30 (dzieci), 18.00 i 20.30 (akademicka). Tradycją Sanktuarium są Drogi krzyżowe odprawiane także w pozos-tałe dni powszednie o godz. 11.30 i 18.00.

3. Na Gorzkie żale – wyjątkowo w tym roku – zapraszamy po niedzielnych Mszach św. o godz. 8.00 i 12.30. Studenci śpiewają Gorzkie żale o godz. 19.30.

4. 5 marca 1940 roku, władze Rosji sowieckiej podjęły decyzję o wymordowaniu 22 tysięcy polskich jeńców. Zginęli w Katyniu i w innych miejscach kaźni na „Nieludzkiej ziemi”. W najbliższy piątek, na Mszy św. o godz. 12.00 będziemy modlili się w ich intencji.

5. Na cały Wielki Post pod chórem została wystawiona skarbona z napisem Wielkopostna jałmużna. To nasz dar dla najuboższych. W kruchcie można zaopatrzyć się w świąteczne świece. Wyłożony został także Biuletyn Sanktuarium na marzec.  

6. Za tydzień rozpoczniemy wielkopostne rekolekcje parafialne, które poprowadzi ks. Marcin Sęk SChr, proboszcz parafii pw. NSPJ w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie. Do tej pory na rekolekcje adwentowe zapraszaliśmy naszych współbraci posługujących na Wschodzie i przy tej okazji zbieraliśmy ofiary dla konkretnej parafii w ramach ogólnopolskiej akcji pomocy katolikom na Wschodzie. W grudniu pandemia uniemożliwiła ks. Marcinowi przyjazd do Szczecina. Mamy nadzieję, że teraz nic nie stanie na przeszkodzie. W następną niedzielę, w pierwszym dniu naszych rekolekcji, po Mszach św., będziemy prosili o wsparcie dla wspólnoty parafialnej w Kamieńcu Podolskim.