Ogłoszenia duszpasterskie

XVII Niedziela w ciągu roku

25 lipca 2021, niedziela

1. Członkowie parafialnych zespołów Caritas zbierają dziś w kościołach całej Polski ofiary na rzecz poszkodowanych w ostatnich powodziach. Za złożone ofiary z serca dziękujemy. Można pomóc także wysyłając SMS o treści „ulewy” na numer wywieszony na drzwiach w kruchcie.

2. Opiece św. Krzysztofa polecamy dziś kierowców i podróżujących. Modlimy się o bezpieczeństwo na drogach.

Na Mszach św. o godz. 9.30, 11.00 i 18.00: Tych, którzy chcieliby poświęcić swoje pojazdy prosimy, aby po Mszy św. zebrali się przed głównym wejściem do kościoła.

3. Dzisiaj, z okazji Światowego Dnia Dzidków i Osób Starszych, osoby w podeszłym wieku mogą uzyskać odpust zupełny. Z łaski odpustu mogą skorzystać dziś także ci, którzy wykonają „uczynek miłosierdzia” odwiedzając samotną starszą osobę.

MODLITWA NA ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW
I OSÓB STARSZYCH

Dziękuję Ci, Panie, za Twoją pocieszającą obecność:
nawet w chwilach samotności jesteś moją nadzieją i moją ufnością;
od młodości jesteś moją skałą i moją twierdzą!
Dziękuję Ci za to, że dałeś mi rodzinę i pobłogosławiłeś mnie długim życiem.
Dziękuję Ci za chwile radości i trudu,
za marzenia, które już się spełniły w moim życiu
i za te, które są jeszcze przede mną.

Dziękuję Ci za ten czas odnowionej płodności, do której mnie wzywasz.
Wzmocnij, o Panie, moją wiarę,
uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju,
naucz mnie jak troszczyć się o tych, którzy cierpią bardziej niż ja,
jak nie przestawać marzyć i opowiadać o Twoich cudach nowym pokoleniom.
Chroń i prowadź papieża Franciszka i Kościół,
aby światło Ewangelii dotarło aż po krańce ziemi.
Poślij, o Panie, Twojego Ducha, aby odnowił świat,
aby uspokoił burzę pandemii, pocieszył ubogich i zakończył wojny.
Podtrzymuj mnie w słabości i pomóż mi żyć pełnią życia
w każdej chwili, którą mi dajesz,
w przekonaniu, że jesteś ze mną każdego dnia,
aż do końca czasów. Amen.

Pod Twoja obronę…