Ogłoszenia duszpasterskie

I Niedziela Adwentu

29 listopada 2020, niedziela

1. Tegoroczny Adwent i święta Bożego Narodzenia będą inne niż do tej pory. Nie będzie tradycyjnych rekolekcji i Akatystu śpiewanego w niedziele. Nie będzie wigilijnych spotkań w wielu wspólnotach, ani żywej szopki i tłumnego kolędowania przy żłóbku. Prawdopodobnie nie będzie też kolędy, przynajmniej w dotychczasowej formie.

Ponieważ liczba osób, które mogą uczestniczyć w nabożeństwach wciąż jest ograniczona (w naszym kościele nie może przekraczać 60 osób), chcemy zaproponować inną, rozłożoną na cały grudzień, formę rekolekcji. Otóż przez cały Adwent w dni powszednie (na Mszach św. o godz. 6.00, 9.00, 12.00, 17.00 i 18.30) będą głoszone krótkie homilie. Jaki będzie ich wspólny mianownik? Przynależność do Chrystusa! Będziemy chcieli sobie przypomnieć, że nie należymy tylko do siebie. Należymy do Chrystusa i do Jego Kościoła. Nie chcemy być w wierze wyizolowani, niezależni, egoistyczni, a przez to osamotnieni albo wręcz niczyi. Papież Benedykt często podkreślał, że nie wierzymy po swojemu, w pojedynkę, ale wierzymy z całym Kościołem. Wierzymy tak, jak wierzy Kościół.

W Akcie poświecenie rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa postarzamy: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Nie jest to możliwe ani bez Kościoła, ani poza Kościołem. Adwent i codzienne homilie mają nas w wierze umocnić i pomóc odnaleźć radość, która płynie z przynależności do wspólnoty wierzących i z przynależności do Chrystusa.  

2. Kaplica wieczystej adoracji wciąż służy jako konfesjonał. Z tego powodu na czas Adwentu wprowadzamy codzienną adorację Najświętszego Sakramentu w koście-le. Adoracja będzie się rozpoczynać Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 i potrwa do Mszy św. o godz. 18.30 (z przerwą na Mszę św. o 17.00).

3. Na Roraty zapraszamy w dni powszednie o godz. 6.00. Roraty poprzedza śpiew Godzinek. Roraty dla dzieci odprawiamy w środy i piątki o godz. 17.00.

4. W intencji Ojczyzny i za rodziny rozdzielone emigracją będziemy się modlili w środę na Mszy św. wieczornej. Nabożeństwa I czwartku, piątku i soboty odprawimy według stałego porządku.

5. Fundacja Małych Stópek zaprasza do wzięcia udziału akcji „Paczuszka dla maluszka”. Osoby chcące przygotować świąteczną paczkę dla dzieci proszone są o wzięcie bombki z choinki w kruchcie. W środku bombki są wszystkie potrzebne informacje.

6. Przy końcu ławek stoi skarbona z napisem „Byłem głodny”. Zbieramy do niej ofiary na świąteczna pomoc ubogim. Wspieramy także całoroczną pracę Sióstr Matki Teresy z Kalkuty. W kruchcie można się także zaopatrzyć w poświęcone opłatki oraz w świece Caritas. Wyłożony jest także Biuletyn Sanktuarium na grudzień.