Szczęść Boże!

Zapraszamy do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

Codziennie odprawiamy tu co najmniej siedem Mszy Świętych i adorujemy Jezusa w Kaplicy Wieczystej Adoracji. Boże Miłosierdzie wylewa się w sakramencie pokuty, który jest tutaj sprawowany około dziesięć godzin dziennie.

Czytania na dziś
(Jr 20,10-13)Tak, słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego! Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim! Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.(Ps 18,2-7)REFREN: Pana wzywałem i On mnie wysłuchałMiłuję Cię, Panie, mocy moja,Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu.Boże, skalo moja, na którą się chronię,tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.Wzywam Pana, godnego chwały,i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.Ogarnęły mnie fale śmiercii zatrwożyły odmęty niosące zagładę,opętały mnie pęta otchłani, schwyciły mnie sidła śmierci.Wzywałem Pana w moim utrapieniu,wołałem do mojego Bogai głos mój usłyszał ze świątyni swojej,dotarł mój krzyk do Jego uszu.Aklamacja (J 6,63b.68b)Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, Ty masz słowa życia wiecznego.(J 10,31-42)Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować? Odpowiedzieli Mu żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu. I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.(Jr 20,10-13)Tak, słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego! Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim! Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.(Ps 18,2-7)REFREN: Pana wzywałem i On mnie wysłuchałMiłuję Cię, Panie, mocy moja,Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu.Boże, skalo moja, na którą się chronię,tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.Wzywam Pana, godnego chwały,i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.Ogarnęły mnie fale śmiercii zatrwożyły odmęty niosące zagładę,opętały mnie pęta otchłani, schwyciły mnie sidła śmierci.Wzywałem Pana w moim utrapieniu,wołałem do mojego Bogai głos mój usłyszał ze świątyni swojej,dotarł mój krzyk do Jego uszu.Aklamacja (J 6,63b.68b)Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, Ty masz słowa życia wiecznego.(J 10,31-42)Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować? Odpowiedzieli Mu żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu. I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.(Jr 20,10-13)Tak, słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego! Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim! Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.(Ps 18,2-7)REFREN: Pana wzywałem i On mnie wysłuchałMiłuję Cię, Panie, mocy moja,Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu.Boże, skalo moja, na którą się chronię,tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.Wzywam Pana, godnego chwały,i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.Ogarnęły mnie fale śmiercii zatrwożyły odmęty niosące zagładę,opętały mnie pęta otchłani, schwyciły mnie sidła śmierci.Wzywałem Pana w moim utrapieniu,wołałem do mojego Bogai głos mój usłyszał ze świątyni swojej,dotarł mój krzyk do Jego uszu.Aklamacja (J 6,63b.68b)Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, Ty masz słowa życia wiecznego.(J 10,31-42)Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować? Odpowiedzieli Mu żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu. I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

Czytania chwilowo niedostępne. »

 
Msze w Sanktuarium
Spowiedź w Sanktuarium
Galeria zdjęć z Sanktuarium
 
 
Kalendarium wydarzeń w Sanktuarium
Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta do dnia 19 kwietnia 2020 r.

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta do dnia 19 kwietnia 2020 r.

28 marca 2020, sobota
Pełny tekst dyspensy: DEKRETo udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta (...)

Więcej →

Ogłoszenie księdza proboszcza (BARDZO WAŻNE!)

Ogłoszenie księdza proboszcza (BARDZO WAŻNE!)

24 marca 2020, wtorek
Zgodnie z nowym zarządzeniem władz w nabożeństwach może uczestniczyć najwyżej 5 osób. Dlatego prosimy, (...)

Więcej →

Dziękujemy za wsparcie!!!

Dziękujemy za wsparcie!!!

28 marca 2020, sobota
W tym trudnym czasie dziękujemy za duchowe i materialne wsparcie dla Sanktuarium i wspólnoty (...)

Więcej →