Szczęść Boże!

Zapraszamy do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

Codziennie odprawiamy tu co najmniej siedem Mszy Świętych i adorujemy Jezusa w Kaplicy Wieczystej Adoracji. Boże Miłosierdzie wylewa się w sakramencie pokuty, który jest tutaj sprawowany około dziesięć godzin dziennie.

Czytania na dziś
(Dz 6, 8-15)Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaśz synagogi zwanej synagogą Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, itych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem.Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: "Słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwaprzeciwko Mojżeszowi i Bogu". W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych wPiśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawilifałszywych świadków, którzy zeznali: "Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwkotemu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że JezusNazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał". Awszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczylitwarz jego, podobną do oblicza anioła.(Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30)REFREN: Błogosławieni słuchający PanaChociaż zasiadają możni, przeciw mnie spiskując,Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą,moimi doradcami Twoje ustawy.Wyjawiłem Ci moje drogi, a Ty mnie wysłuchałeś,naucz mnie swoich ustaw.Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań,abym rozważał Twoje cuda.Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa,obdarz mnie łaską Twojego Prawa.Wybrałem drogę prawdy,pragnąc Twych wyroków.(Mt 4, 4b)Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.(J 6, 22-29)Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jezioraspostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadłdo łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem wpobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana,przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie matam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukaliJezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: "Rabbi, kiedytu przybyłeś?" W odpowiedzi rzekł im Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życiewieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył BógOjciec". Oni zaś rzekli do Niego: "Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?"Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: "Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli wTego, którego On posłał".(Dz 6, 8-15)Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaśz synagogi zwanej synagogą Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, itych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem.Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: "Słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwaprzeciwko Mojżeszowi i Bogu". W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych wPiśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawilifałszywych świadków, którzy zeznali: "Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwkotemu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że JezusNazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał". Awszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczylitwarz jego, podobną do oblicza anioła.(Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30)REFREN: Błogosławieni słuchający PanaChociaż zasiadają możni, przeciw mnie spiskując,Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą,moimi doradcami Twoje ustawy.Wyjawiłem Ci moje drogi, a Ty mnie wysłuchałeś,naucz mnie swoich ustaw.Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań,abym rozważał Twoje cuda.Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa,obdarz mnie łaską Twojego Prawa.Wybrałem drogę prawdy,pragnąc Twych wyroków.(Mt 4, 4b)Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.(J 6, 22-29)Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jezioraspostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadłdo łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem wpobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana,przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie matam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukaliJezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: "Rabbi, kiedytu przybyłeś?" W odpowiedzi rzekł im Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życiewieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył BógOjciec". Oni zaś rzekli do Niego: "Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?"Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: "Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli wTego, którego On posłał".(Dz 6, 8-15)Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaśz synagogi zwanej synagogą Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, itych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem.Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: "Słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwaprzeciwko Mojżeszowi i Bogu". W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych wPiśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawilifałszywych świadków, którzy zeznali: "Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwkotemu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że JezusNazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał". Awszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczylitwarz jego, podobną do oblicza anioła.(Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30)REFREN: Błogosławieni słuchający PanaChociaż zasiadają możni, przeciw mnie spiskując,Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą,moimi doradcami Twoje ustawy.Wyjawiłem Ci moje drogi, a Ty mnie wysłuchałeś,naucz mnie swoich ustaw.Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań,abym rozważał Twoje cuda.Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa,obdarz mnie łaską Twojego Prawa.Wybrałem drogę prawdy,pragnąc Twych wyroków.(Mt 4, 4b)Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.(J 6, 22-29)Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jezioraspostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadłdo łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem wpobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana,przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie matam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukaliJezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: "Rabbi, kiedytu przybyłeś?" W odpowiedzi rzekł im Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życiewieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył BógOjciec". Oni zaś rzekli do Niego: "Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?"Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: "Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli wTego, którego On posłał".(Dz 6, 8-15)Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaśz synagogi zwanej synagogą Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, itych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem.Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: "Słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwaprzeciwko Mojżeszowi i Bogu". W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych wPiśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawilifałszywych świadków, którzy zeznali: "Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwkotemu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że JezusNazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał". Awszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczylitwarz jego, podobną do oblicza anioła.(Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30)REFREN: Błogosławieni słuchający PanaChociaż zasiadają możni, przeciw mnie spiskując,Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą,moimi doradcami Twoje ustawy.Wyjawiłem Ci moje drogi, a Ty mnie wysłuchałeś,naucz mnie swoich ustaw.Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań,abym rozważał Twoje cuda.Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa,obdarz mnie łaską Twojego Prawa.Wybrałem drogę prawdy,pragnąc Twych wyroków.(Mt 4, 4b)Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.(J 6, 22-29)Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jezioraspostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadłdo łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem wpobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana,przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie matam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukaliJezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: "Rabbi, kiedytu przybyłeś?" W odpowiedzi rzekł im Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życiewieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył BógOjciec". Oni zaś rzekli do Niego: "Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?"Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: "Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli wTego, którego On posłał".

Czytania chwilowo niedostępne. »

 
Msze w Sanktuarium
Spowiedź w Sanktuarium
Galeria zdjęć z Sanktuarium
 
 
Kalendarium wydarzeń w Sanktuarium
Życzenia Świąteczne!

Życzenia Świąteczne!

3 kwietnia 2021, sobota
Chrystus Zmartwychwstał!Prawdziwie zmartwychwstał!         Nie musimy się bać, bo jesteśmy (...)

Więcej →

Triduum Paschalne i Niedziela Zmartwychwstania

Triduum Paschalne i Niedziela Zmartwychwstania

29 marca 2021, poniedziałek
Wielki Czwartek  Mszę Wieczerzy Pańskiej odprawimy o godz. 18.30. Po Mszy św. rozpocznie się Godzina (...)

Więcej →

Ograniczenia sanitarne

Ograniczenia sanitarne

27 marca 2021, sobota
Według aktualnych wymogów sanitarnych w nabożeństwach w naszym kościele może brać udział 45 osób. (...)

Więcej →