Szczęść Boże!

Zapraszamy do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

Codziennie odprawiamy tu co najmniej siedem Mszy Świętych i adorujemy Jezusa w Kaplicy Wieczystej Adoracji. Boże Miłosierdzie wylewa się w sakramencie pokuty, który jest tutaj sprawowany około dziesięć godzin dziennie.

Czytania na dziś
(2 Kor 8,1-9)Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowali się bardzo i skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Według możliwości, a nawet - zaświadczam to - ponad swe możliwości okazali gotowość, nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych. I nie tylko tak było, jakeśmy się spodziewali, lecz ofiarowali siebie samych najprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą. Poprosiliśmy więc Tytusa, aby jak to już rozpoczął, tak też dokonał tego dzieła miłosierdzia względem was. A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.(Ps 146,1-2.5-9)REFREN: Przez całe życie będę chwalił PanaChwal, duszo moja, Pana.Będę chwalił Pana do końca swego życia,będę śpiewał mojemu Bogu,dopóki istnieję.Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba,kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.On stworzył niebo i ziemię, i morze,ze wszystkim, co w nich istnieje.On wiary dochowuje na wieki,uciśnionym wymierza sprawiedliwość,chlebem karmi głodnych,wypuszcza na wolność więźniów.Pan przywraca wzrok ociemniałym,Pan dźwiga poniżonych,Pan kocha sprawiedliwych,Pan strzeże przybyszów.Aklamacja (J 13,34)Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.(Mt 5,43-48)Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: "Będziesz miłował swego bliźniego", a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak, będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.(2 Kor 8,1-9)Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowali się bardzo i skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Według możliwości, a nawet - zaświadczam to - ponad swe możliwości okazali gotowość, nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych. I nie tylko tak było, jakeśmy się spodziewali, lecz ofiarowali siebie samych najprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą. Poprosiliśmy więc Tytusa, aby jak to już rozpoczął, tak też dokonał tego dzieła miłosierdzia względem was. A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.(Ps 146,1-2.5-9)REFREN: Przez całe życie będę chwalił PanaChwal, duszo moja, Pana.Będę chwalił Pana do końca swego życia,będę śpiewał mojemu Bogu,dopóki istnieję.Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba,kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.On stworzył niebo i ziemię, i morze,ze wszystkim, co w nich istnieje.On wiary dochowuje na wieki,uciśnionym wymierza sprawiedliwość,chlebem karmi głodnych,wypuszcza na wolność więźniów.Pan przywraca wzrok ociemniałym,Pan dźwiga poniżonych,Pan kocha sprawiedliwych,Pan strzeże przybyszów.Aklamacja (J 13,34)Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.(Mt 5,43-48)Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: "Będziesz miłował swego bliźniego", a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak, będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Czytania chwilowo niedostępne. »

 
Msze w Sanktuarium
Spowiedź w Sanktuarium
Galeria zdjęć z Sanktuarium
 
 
Kalendarium wydarzeń w Sanktuarium
Prymicje ks. Karola Baja

Prymicje ks. Karola Baja

9 czerwca 2019, niedziela
W minioną niedzielę gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Karola Baja, który przez ostatni (...)

Więcej →

CHRYSTUS NIE KOCHA KOŚCIOŁA DLATEGO, ŻE JEST PIEKNY, ALE DLATEGO ŻE CHRYSTUS KOCHA KOŚCIÓŁ - ON STAJE SIĘ PIEKNY

9 czerwca 2019, niedziela
PRZEPOWIADANIE SŁOWA BOŻEGO W CZASACH RELIGIJNEGO ZOBOJĘTNIENIA Wystąpienie o. prof. Jacka Salija OP podczas 142 (...)

Więcej →

Warsztaty i Wielbienie: W rytmie Serca

Warsztaty i Wielbienie: W rytmie Serca

2 czerwca 2019, niedziela
W dniach 31.05-02.06.2019 w szczecińskim Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyły się warsztaty (...)

Więcej →