Szczęść Boże!

Zapraszamy do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

Codziennie odprawiamy tu co najmniej siedem Mszy Świętych i adorujemy Jezusa w Kaplicy Wieczystej Adoracji. Boże Miłosierdzie wylewa się w sakramencie pokuty, który jest tutaj sprawowany około dziesięć godzin dziennie.

Czytania na dziś
(Prz 2,1-9)Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On chowa swą pomoc, On jest tarczą dla żyjących uczciwie. On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę.(Ps 34,2-4.6.9.12.14-15)REFREN: Po wieczne czasy będę chwalił Pana Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.Dusza moja chlubi się Panem,niech słyszą to pokorni i niech się weselą.Wysławiajcie razem ze mną Pana,wspólnie wywyższajmy Jego imię.Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radościąoblicza wasze nie zapłoną wstydemSkosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,będę was uczył bojaźni Pańskiej.Powściągnij swój język od złego,a wargi swoje od kłamstwa.Od zła się odwróć, czyń dobrze,szukaj pokoju i dąż do niego.(Dz 4,32-35)Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę.Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.Aklamacja (Mt 19,29)Kto porzuci wszystko dla Ewangelii, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.(Mt 19,27-29)Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.(Prz 2,1-9)Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On chowa swą pomoc, On jest tarczą dla żyjących uczciwie. On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę.(Ps 34,2-4.6.9.12.14-15)REFREN: Po wieczne czasy będę chwalił Pana Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.Dusza moja chlubi się Panem,niech słyszą to pokorni i niech się weselą.Wysławiajcie razem ze mną Pana,wspólnie wywyższajmy Jego imię.Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radościąoblicza wasze nie zapłoną wstydemSkosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,będę was uczył bojaźni Pańskiej.Powściągnij swój język od złego,a wargi swoje od kłamstwa.Od zła się odwróć, czyń dobrze,szukaj pokoju i dąż do niego.(Dz 4,32-35)Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę.Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.Aklamacja (Mt 19,29)Kto porzuci wszystko dla Ewangelii, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.(Mt 19,27-29)Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.(Prz 2,1-9)Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On chowa swą pomoc, On jest tarczą dla żyjących uczciwie. On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę.(Ps 34,2-4.6.9.12.14-15)REFREN: Po wieczne czasy będę chwalił Pana Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.Dusza moja chlubi się Panem,niech słyszą to pokorni i niech się weselą.Wysławiajcie razem ze mną Pana,wspólnie wywyższajmy Jego imię.Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radościąoblicza wasze nie zapłoną wstydemSkosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,będę was uczył bojaźni Pańskiej.Powściągnij swój język od złego,a wargi swoje od kłamstwa.Od zła się odwróć, czyń dobrze,szukaj pokoju i dąż do niego.(Dz 4,32-35)Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę.Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.Aklamacja (Mt 19,29)Kto porzuci wszystko dla Ewangelii, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.(Mt 19,27-29)Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.

Czytania chwilowo niedostępne. »

 
Msze w Sanktuarium
Spowiedź w Sanktuarium
Galeria zdjęć z Sanktuarium
 
 
Kalendarium wydarzeń w Sanktuarium

Odpust ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

20 czerwca 2020, sobota
Każdego dnia chrystusowiec odnawia swoje oddanie Najświętszemu Sercu Bożemu powtarzając słowa modlitwy: „O (...)

Więcej →

Jubileusze kapłańskie ks. Janusza (60-lecie) i ks. Antoniego (25-lecie)

Jubileusze kapłańskie ks. Janusza (60-lecie) i ks. Antoniego (25-lecie)

6 czerwca 2020, sobota
  "Powołanie wychodzi z Serca Boga i musi zawsze znaleźć drogę do serca człowieka". O tej więzi powołanego (...)

Więcej →

Wracajmy!!!

Wracajmy!!!

30 maja 2020, sobota
Od niedzieli nabożeństwa bez ograniczeń ilościowych (obowiązuje maseczka i dystans). Spowiedź znów w (...)

Więcej →