Zapowiedzi wydarzeń w Sanktuarium
ODPUSTY JUBILEUSZOWE

ODPUSTY JUBILEUSZOWE

7 lutego 2019, czwartek

ODPUSTY JUBILEUSZOWE

W Dekrecie nr 1357/18/I, wydanym w Rzymie dnia 14 grudnia Roku Pańskiego 2018, Penitencjaria Apostolska, dla pogłębienia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy uprawnień nadanych w specjalny sposób przez Ojca Świętego z Bożej Opatrzności papieża Franciszka, mając na uwadze prośby skierowane przez J. E. Marka Jędraszewskiego, Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, w roku jubileuszowym Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, z niebieskiego skarbca Kościoła szczodrze udziela zupełnego odpustu pod zwykłymi warunkami.

Członkowie Straży Honorowej NSPJ oraz wierni uczestniczący w obchodach jubileuszowych, którzy szczerze żałują za grzechy i kierują się miłością, mogą uzyskać odpust zupełny od 1 stycznia 2019 r. do 27 grudnia 2019 r.:

1. Za uczestnictwo we Mszy św. w dni:

- 1 stycznia 2019 r. (150. rocznica kanonicznego założenia bractwa),
- 19 stycznia 2019 r. (100. rocznica podniesienia bractwa do godności arcybractwa),
- 15 czerwca 2019 r. (centralne uroczystości jubileuszowe na Jasnej Górze),
- 3 sierpnia 2019 (rocznica śmierci założycielki Straży Honorowej NSPJ s. Marii od Najświętszego Serca Bernaud - dzień modlitw o jej beatyfikację),
- 27 grudnia 2019 (zakończenie jubileuszu z dziękczynnym Te Deum Iaudamus),
- w pierwszy piątek miesiąca (Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).

2. Za pobożne praktyki:

- uczestnictwo w nabożeństwie Godziny Świętej w czwartek przed pierwszym piątkiem  miesiąca (wspólnotowo lub indywidualnie),
- odprawienie nowenny przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa,
- nawiedzenie miejsca związanego z kultem Serca Pana Jezusa w Polsce lub za granicą i odmówienie tam Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, są także w stanie uzyskać odpust zupełny, jeśli - wzbudziwszy w sobie od razu do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, trzech przyjętych zwyczajowo warunków- włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarowując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez nich dokuczliwości życia.

Odpusty zupełne można uzyskać pod zwykłymi warunkami, do których należą:
- brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (w innym wypadku zyskuje się odpust cząstkowy),
- stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna,
- przyjęcie Komunii św.,
- odmówienie modlitwy (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Mario) w intencjach, w których modli się  Ojciec Święty,

- wykonanie czynności związanej z odpustem (np. Msza św., pobożna praktyka).

Wierny może uzyskać odpust zupełny lub cząstkowy za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale nie za osobę żyjącą, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić wymagane do otrzymania odpustu warunki.

Ewentualna spowiedź, Komunia Święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wykonaniu czynności, z którą związany jest odpust. Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża -tylko jeden odpust zupełny.

Odpust zupełny można uzyskać tylko raz w ciągu dnia (wyjątkiem są osoby pozostające w obliczu śmierci), natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać wielokrotnie w ciągu jednego dnia.

 

Na terenie Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej miejscem kultu Serca Jezusowego jest Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Nawiedzenie Sanktuarium i odmówienie tu Litanii do Serca Jezusowego czyni zadość jednemu z warunków odpustu.

 

ks. dr Jarosław Staszewski SChr
dyrektor diecezjalny
Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ

 

Szczecin, 6 lutego 2019 r.

« wróć do listy wszystkich zapowiedzi wydarzeń