Zapowiedzi wydarzeń w Sanktuarium
Nabożeństwo: Droga Światła

Nabożeństwo: Droga Światła

8 kwietnia 2018, niedziela

Droga Światła jest popaschalną odpowiedzią na drogę krzyżową. Składa się również z 14 stacji, w których rozważamy najważniejsze wydarzenia z życia zmartwychwstałego Jezusa i Apostołów. Rozważamy też budzącą się wiarę
w Chrystusa oraz nadzieję na zmartwychwstanie nas samych. Wszystkie wydarzenia wspominane w Drodze Światła są opisane w Nowym Testamencie, między zmartwychwstaniem Chrystusa a zesłaniem Ducha Świętego.

Uczestnicy przechodzą od stacji do stacji, podobnie jak podczas drogi krzyżowej. Mogą nieść zapalone świece. W procesji można nieść także paschał lub figurę Zmartwychwstałego. Podczas Drogi Światła można śpiewać pieśni wielkanocne lub kanony z Taizé, mówiące o  zmartwychwstaniu. Można użyć podanych niżej lub innych tekstów biblijnych.

Po co nam Droga Światła? Nabożeństwo to jest wyrazem naszej wiary
w zmartwychwstanie, w życie wieczne – pogłębieniem prawdy objawionej światu w Wielką Noc. Może ono być także pozytywną odpowiedzią naszej wiary wobec szerzących się poglądów laicyzujących lub uznających reinkarnację. Wobec kultury śmierci Droga Światła niech będzie przejawem naszej pobożności, wyrażającej wiarę otwartą na życie. Życie wieczne!

Per Crucem ad Lucem!
 Przez Krzyż do Światła!

STACJE DROGI ŚWIATŁA:

1. Zmartwychwstanie Jezusa (Łk 24,1-6)
2. Przybycie Apostołów do pustego grobu (J 20,1-8)
3. Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie (J 20,11-18)
4. Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus (Łk 24,13-27)
5. Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba (Łk 24,28-35)
6. Zmartwychwstały Pan ukazuje się Apostołom (Łk 24,36-45)
7. Zmartwychwstały przekazuje uczniom władzę rozgrzeszania (J 20,19-23)
8. Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza (J 20,24-29)
9. Zmartwychwstały spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim (J 21,4-12)
10. Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi (J 21,15-19)
11. Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny (Mt 28,16-20)
12. Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca (Mk 16,14-20)
13. Uczniowie z Maryją oczekują na Zesłanie Ducha Świętego (Dz 1,10-14)
14. Pan posyła uczniom obiecanego Ducha Świętego (Dz 2,1-6.14-21)

 

« wróć do listy wszystkich zapowiedzi wydarzeń