Ogłoszenia duszpasterskie

X Niedziela w ciągu roku

9 czerwca 2024, niedziela

Serdecznie dziękujemy uczestnikom codziennych nabożeństw podczas Dni Eucharystycznych oraz wszystkim czcicielom Najświętszego Serca Pana Jezusa, którzy wzięli udział w uroczystościach odpustowych. Nigdy za dużo czci dla Najświętszego Sakramentu. Nigdy za dużo miłości do Serca Bożego! Dziękujemy wszystkim, którzy z miłości do Pana Jezusa nieśli w procesjach chorągwie i sztandary, którzy śpiewem  i modlitwą czcili Chrystusa. Dziękujemy za to tak  bardzo potrzebne świadectwo naszej wiary.

We wtorek obchodzimy 37. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Szczecinie. Zapraszamy w tym dniu na czuwanie modlitewne, które rozpocznie się o godz. 20.30 przy figurze św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Wspólną modlitwą pragniemy wyrazić Bogu dziękczynienie za obecność św. Jana Pawła II na szczecińskiej ziemi i prosić przez Jego wstawiennictwo w naszych potrzebach.

W czwartek zapraszamy na modlitwę różańcową o godz. 11.30 i na Mszę św. o godz. 12.00 z procesją ku czci NMP Fatimskiej.

Dziękuję za wszystkie ofiary składane na renowację i funkcjonowanie Sanktuarium.

Przez dwie kolejne niedziele członkowie Parafialnego Zespołu Caritas będą zbierali ofiary przeznaczone na zorganizowanie kolonii i półkolonii dla dzieci z ubogich środowisk.

 

 

W ubiegłym tygodniu, ze względu na radykalnie pogarszający się stan zdrowia, ks. Faustyn Jankowski został przeniesiony do naszego zakonnego Domu Seniora  w Puszczykowie. Jesteśmy wdzięczni za jego wieloletnią kapłańską posługę w Sanktuarium. Bardzo będzie nam teraz brakowało tego kapłana o wyjątkowej dobroci, łagodności i życzliwości.