Ogłoszenia duszpasterskie

XXVI niedziela w ciągu roku

25 września 2022, niedziela

Dzisiaj przypada 108 Dzień Migranta i Uchodźcy. Ojciec święty Franciszek w swoim Orędziu pisze: ”Drodzy bracia i siostry, a zwłaszcza wy, młodzi! Jeśli chcemy współpracować z naszym Ojcem Niebieskim w budowaniu przyszłości, czyńmy to razem    z naszymi braćmi i siostrami migrantami i uchodźcami. Budujmy ją już dziś! Ponieważ przyszłość zaczyna się dzisiaj i zaczyna się od każdego z nas. Nie możemy pozostawić przyszłym pokoleniom odpowiedzialności za decyzje, które trzeba podjąć już teraz, aby zrealizował się Boży plan dla świata i nastało Jego królestwo sprawiedliwości, braterstwa  i pokoju”.

Na Mszę św. z modlitwą za udręczonych duchowo zapraszamy we wtorek o 18.30.

W środę o godz. 15.00 na ulicach miast całego świata będzie rozbrzmiewać Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do modlitwy  przy krzyżu przed naszym Sanktuarium.

W czwartek, w święto Archaniołów – Michała, Gabriela i Rafała, na Mszę św.
z nabożeństwem do św. Michała i odnowieniem przyjęcia szkaplerza, zapraszamy na godz. 18.30.

W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na Mszę św. wynagradzającą Niepokalanemu Sercu NMP o godzinie 12.00. Przed Mszą będzie Adoracja i Nabożeństwo Różańcowe, a po Mszy zmiana tajemnic różańcowych.

Od soboty zapraszamy na codzienne nabożeństwa różańcowe:
- w dni powszednie nabożeństwa różańcowe odprawiamy o 11.30 i 18.00
- różaniec dla młodzieży – w piątki o godz. 18.00
- różaniec dla dzieci – w środy i piątki o godz. 17.30

-  w niedzielę na różańcu modlimy się o godz. 9.00, po Mszy św. o godz. 12.30 i po Mszy św.          o godz. 18.00 oraz przed Mszą św. o godz. 20.00.

Dzisiaj po Mszach świętych wolontariusze Caritas zbierają ofiary do puszek na potrzeby hospicjów naszej Archidiecezji.