Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i II Niedziela Bożego Narodzenia

1 stycznia 2022, sobota

1. Na Mszę św. wotywną o Duchu Świętym z nabożeństwem i modlitwą wstawienniczą zapraszamy w poniedziałek o godz. 18.30. W intencji Ojczyzny i rodzin rozdzie-lonych emigracją będziemy się modlili w środę o 18.30.

2. W uroczystość Objawiania Pańskiego, Msze św. odprawimy w porządku niedziel-nym. Z racji na I czwartek miesiąca, na nabożeństwo Godziny Świętej zapraszamy o 19.00. O 20.00 odprawimy Mszę św. o świętość kapłanów i osób konsekrowanych.

3. W święto Trzech Króli, tradycyjnie, siostry Misjonarki będą rozprowadzały poświęconą kredę. Przy tej okazji można złożyć ofiarę na wsparcie pracy sióstr wśród polskich emigrantów.

4. Od nowego roku w każdy piątek o godz. 18.30 będziemy odprawiali Mszę św. zbiorową w intencjach wpisanych do Księgi Łask (Księga jest wyłożona przed obrazem Serca Jezusowego). Do tej pory w tych intencjach modliliśmy się w piątki na Mszy św. w południe. Zmiany dokonujemy na prośbę osób, które pracują i nie mogą we Mszy św. o 12.00 uczestniczyć.

5. Dziękujemy za zaproszenia na kolędę. W ciągu najbliższego tygodnia do każdej osoby zadzwonimy i umówimy się na wizytę duszpasterską. Kolęda tradycyjna dotyczy osób zamieszkałych na terenie naszej parafii.

6. Od następnego poniedziałku (10 stycznia) zapraszamy na nabożeństwa kolędowe do Sanktuarium. Przez dwa tygodnie (od poniedziałku do soboty) o 12.00  i 18.30 będziemy odprawiali Msze św. w intencji Parafian. Każdego dnia za mieszkańców innych ulic. Będziemy udzielać noworocznego błogosławieństwa dla domu i dla rodziny. Przygotujemy wodę święconą i kolędowe obrazki. Zachęcamy, aby po powrocie z kościoła do domu wspólnie się pomodlić, z wiarą ucałować krzyż, pokropić mieszkania wodą święconą i rodzinnie pokolędować. Przy tej okazji będzie można złożyć coroczne kolędowe ofiary w kopertach.

7. W kaplicy maryjnej został ustawiony projekt nowego ołtarza do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. W jego centrum znajdować się będzie obraz Jezusa Miłosiernego, który do tej pory nie miał stałego miejsca w Sanktuarium, choć jest w kościele od 1956 roku. Najpierw wisiał na filarze w kościele, potem na ścianie w kaplicy. Jego autorem jest Adolf Hyła. Ten sam, który namalował słynący łaskami obraz Jezusa Miłosiernego do kaplicy z relikwiami św. Faustyny w krakowskich Łagiewnikach. Nieco poniżej obrazu umieszczony zostanie tron na monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Tron osłaniać będą cheruby, czyli aniołowie strzegący Arki Przymierza. Rzeźby aniołów pochodzą z ołtarza Ostatniej Wieczerzy i ostatnie 50 lat przeleżały na kościelnym strychu. Będziemy wdzięczni za każdą ofiarę na ten cel złożoną. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi poświęcenie nowego ołtarza odbędzie się w okolicach Wielkanocy. Więcej informacji na temat ołtarza znajdziemy w Biuletynie wyłożonym w kruchcie.