Ogłoszenia duszpasterskie

Święta Bożego Narodzenia

25 grudnia 2021, sobota

A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę
Te słowa zapisaliśmy w dekoracji żłóbka. Pochodzą z Ewangelii św. Jana i mówią, że niewidzialnego Boga można oglądać. Ponieważ Bóg przyjął ciało z Maryi Dziewicy i zamieszkał pośród ludzi. Wszyscy mogli Jezusa zobaczyć. Do tego nie była potrzebna wiara. Jednak jeśli zachcemy zobaczyć chwałę Zbawiciela – chwałę jaka otrzymał od Ojca – konieczna jest wiara. O tym mówią Święta Bożego Narodzenia! Od narodzin Chrystusa wiara stała się konieczna i niezastąpiona! Bóg od nas oczekuje wiary!

Tego w pierwszym rzędzie w te święte dni chcemy życzyć Drogim Parafianom, Przyjaciołom Sanktuarium i Gościom: Niech nasze życie, będzie życiem z wiary, byśmy mogli oglądać chwałę Jednorodzonego, a kiedyś w tej chwale uczestniczyć.  

2. W II Dzień Świąt, na Mszę św. o godz. 12.30 będziemy się modlić za rodziny rozdzielone emigracją. Ofiary tego dnia zbierane na tacę są przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny w Szczecinie.

2. Kolęda w 2022 roku będzie miała dwie formy. Pierwszą będą – podobnie jak w zeszłym roku – nabożeństwa kolędowe w kościele, podczas których będziemy udzielali błogosławieństwa dla domu i dla rodziny w Nowym Roku. Od 10 stycznia będziemy zapraszali na Msze św. o godz. 12.00 lub 18.30 mieszkańców poszczególnych ulic. Po powrocie z kościoła do domu, będzie można pomodlić się wspólnie, pokropić mieszkania wodą święconą i rodzinnie pokolędować.

Będzie to także okazja, aby ci, którzy czują się odpowiedzialni za wspólnotę parafialną złożyli w kopertach ofiarę, według piątego przykazania kościelnego, które brzmi: Dbać o potrzeby wspólnoty Kościoła. A potrzeby Kościoła to nie tylko utrzymanie dusz pas-terzy i remont świątyni, ale także wsparcie seminariów w Poznaniu i Szczecinie, dzieła misyjne i charytatywne. Przed świętami rozdaliśmy ponad 150 paczek dla ubogich. Ponad 400 osób jest pod stała opieką parafialnego zespołu Caritas.

 

Nie rezygnujemy jednak z tradycyjnej kolędy. Parafianie mogą duszpasterzy zapro-sić do swoich domów. Specjalne ZAPROSZENIA są wyłożone pod chórem. Należy je  wypełnić (koniecznie wpisać numer telefonu) i wrzucić do skarbony pod chórem albo przynieść do zakrystii lub biura parafialnego do 31 grudnia. Do każdej osoby zadzwonimy i umówimy się na kolędę. Prosimy, aby zatroszczyć się o sąsiadów, zwłaszcza o osoby samotne.

4. Porządek styczniowych nabożeństw za Parafian wywieszony jest gablocie pod krzyżem, dostępny na stronie internetowej, a od 1 stycznia będziemy go podawali w ogłoszeniach parafialnych.

5. 31 grudnia zapraszamy na nabożeństwo dziękczynne o godz. 18.30. W Sylwestra
ks. Arcybiskup udzielił dyspensy od piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (obowiązuje od godz. 16.00). Msze św. w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (w Nowy Rok) odprawimy w porządku niedzielnym. Wymiana tajemnic Różańca Świętego odbędzie się po Mszy św. o godz. 9.30.