Ogłoszenia duszpasterskie

Popielec

17 lutego 2021, środa

1. Na drogi krzyżowe zapraszamy w piątki Wielkiego Postu o 9.30, 11.30, 17.30 (dzieci), 18.00 i 20.30 (akademicka). Tradycją Sanktuarium są drogi krzyżowe odprawiane także w pozostałe dni powszednie o godz. 11.30 i 18.00.

2. Na Gorzkie Żale – wyjątkowo w tym roku – zapraszamy na 9.00 i 13.30 (zamiast różańca). Powody zmiany godziny nabożeństwa są dwa: o godz. 16.10 rozpoczyna się Msza św. dla dzieci pierwszokomunijnych. Drugi powód to troska o to, żeby w czasie pandemii nie wymagać powtórnego przyjścia do kościoła. Studenci śpiewają Gorzkie Żale o godz. 19.30.

3. Na cały Wielki Post pod chórem została wystawiona skarbona z napisem Wielkopostna jałmużna. To nasz wielkopostny dar dla najuboższych.

4. Oprócz zdrapki wielkopostnej, którą już znamy, można w kruchcie kościoła zaopatrzyć się w niewielką książeczkę, zatytułowaną: „40 DNI Z BOGIEM”, która może pomóc dobrze i owocnie przeżyć Wielki Post. Znajdziemy w niej tekst Ewangelii na każdy dzień Wielkiego Postu z krótkim komentarzem i krótką modlitwą. Książeczka uczy także wdzięczności. Codziennie trzeba znaleźć rzeczy, za które chcemy podziękować Panu Bogu. I ostatnia jej zaleta: podtrzymuje ducha chrześcijańskiej nadziei, a to dzisiaj trudne zadanie, ale bardzo nam wszystkim potrzebne.

5. Wciąż spowiadać będziemy w kaplicy wieczystej adoracji i w kruchcie (od ul. Św. Wojciecha). Od dzisiaj popołudniowy dyżur w konfesjonale rozpoczyna się od o godz. 15.00.