Ogłoszenia duszpasterskie

VI Niedziela w ciągu roku

14 lutego 2021, niedziela

1. Bractwo św. Michała zapraszamy na Mszę św. z nabożeństwem we wtorek
o godz.  18.30.

2. W środę rozpoczynamy Wielki Post. Obrzędu posypania głów popiołem dokonamy na wszystkich Mszach św., które odprawimy o godz. 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 12.00; 16.00 (dodatkowo); 17.00; 18.30 i 20.30.

3. Przypominamy, że katolików obowiązuje powstrzymywanie się od pokar-mów mięsnych w każdy piątek w ciągu roku oraz w Popielec i dotyczy wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. Wierni pomiędzy 18 a 60 rokiem życia zobowiązani są do postu w Popielec i Wielki Piątek ograniczającego się do jednego posiłku do syta (i dwóch małych posiłków). Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Jezusem i sposobem duchowego oczyszczenia.

4. Na drogi krzyżowe zapraszamy w piątki Wielkiego Postu o 9.30, 11.30, 17.30 (dzieci), 18.00 i 20.30 (akademicka). Tradycją Sanktuarium są drogi krzyżowe odprawiane także w pozostałe dni powszednie o 11.30 i 18.00.

5. Na Gorzkie Żale – wyjątkowo w tym roku – zapraszamy na 9.00 i 13.30 (zamiast różańca). Powody zmiany godziny nabożeństwa są dwa: o godz. 16.10 rozpoczyna się Msza św. dla dzieci pierwszokomunijnych. Drugi powód to troska, żeby w czasie pandemii nie trzeba było iść do kościoła po raz drugi. Studenci śpiewają Gorzkie Żale o godz. 19.30.

6. Papieskie Dzieła Misyjne dziękują wszystkim, którzy wsparli dzieci z Kenii i Tanzanii. Żebraliśmy dla nich 3800 zł. Dziękujemy także za przygotowanie świątecznych pierników i za zaangażowanie w akcję „Kolędnicy misyjni masajskim dzieciom”.

7. Na cały Wielki Post pod chórem zostanie wystawiona skarbona z napisem wielkopostna jałmużna, którą chcemy wspierać najuboższych. W zdrapkę wielkopostną, która wielu osobom pomaga mądrze, dobrze i pobożnie przeżyć Wielki Post można się zaopatrzyć w kruchcie  kościoła.

8. Przy ambonie stoi projekt ozdobnego monogramu, który ozdobi przednią ścianę ołtarza. Składa się on z dwóch greckich liter: „Chi” oraz „Ro”, które są skrótem od słowa „Christos” – Pomazaniec, Mesjasz, Chrystus. W tym monogramie zostanie umieszczony kamień z Golgoty, który w darze otrzymało nasze Sanktuarium. Monogram Chrystusa nie będzie tylko ozdobą. Ma przypominać związek ołtarza i każdej Mszy św. z miejscem, gdzie Chrystus oddał życie dla naszego zbawienia i gdzie zostało przebite Jego Najświętsze Serce. Jeśli ktoś chciałby pomóc w ufundowaniu tego monogramu, prosimy o kontakt z proboszczem.