Ogłoszenia duszpasterskie

II Niedziela po Bożym Narodzeniu

3 stycznia 2021, niedziela

1. Na Mszę św. wotywną o Duchu Świętym z nabożeństwem i modlitwą wstawienniczą zapraszamy w poniedziałek o godz. 18.30.

2. W uroczystość Objawiania Pańskiego, która jest świętem nakazanym, Msze św. odprawimy w porządku niedzielnym. Na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlić w int. Ojczyzny i za rodziny rozdzielone emigracją.

3. Tego dnia, tradycyjnie, siostry Misjonarki będą rozprowadzały poświęconą kredę. Przy tej okazji można złożyć ofiarę z przeznaczeniem na wsparcie pracy sióstr Misjonarek wśród polskich emigrantów.

4. Siostry i Bracia, rozpoczynamy trwającą cały styczeń sztafetę modlitwę za naszych Parafian. Od jutra, w dni powszednie (od poniedziałku do soboty), o godz. 12.00 i 18.30 będziemy odprawiali Msze św. w intencji Parafian. Każdego dnia za mieszkańców innej ulicy. Na tych Mszach św. będziemy udzielać świątecznego błogosławieństwa dla domu i dla rodziny; będziemy święcić wodę, którą należy przynieść we własnym pojemniku. Oczywiście w tych nabożeństwach będą mogli wziąć udział tylko przedstawiciele rodzin. Można reprezentować także swoich sąsiadów, zwłaszcza samotnych i starszych. Zachęcamy, aby po powrocie z kościoła do domu (świątecznie przygotowanego jak na normalną kolędę), wspólnie się pomodlić, z wiarą ucałować krzyż, pokropić mieszkania wodą święconą i rodzinnie pokolędować. Podczas naszych nabożeństw będziemy rozdawali folder kolędowy z tekstem papieskiego Listu o św. Józefie, któremu Franciszek zawierzył Nowy 2021 Rok. W folderze umieściliśmy także wzór domowego, kolędowego nabożeństwa. Będziemy wdzięczni, jeśli przy tej okazji Parafianie złożą coroczne kolędowe ofiary w kopertach.

Porządek nabożeństw za Parafian

4 stycznia (w poniedziałek) zapraszamy do Sanktuarium Parafian mieszkających przy Alei Wojska Polskiego (numery parzyste)

5 stycznia (we wtorek) – Aleja Wojska Polskiego (numery nieparzyste)

7 stycznia (w czwartek) – ul. Jagiellońska, Monte Cassino i Piłsudskiego

8 stycznia (w piątek) – ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i Ściegiennego

9 stycznia (w sobotę) – zapraszamy Parafian, którzy nie mogli wziąć udziału w na-bożeństwie w wyznaczonym terminie.

Porządek styczniowych nabożeństw za Parafian wywieszony jest gablocie pod krzyżem. Dostępny jest także na stronie internetowej Parafii.