Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

25 grudnia 2020, piątek

1. Abyście byli bogaci w nadzieję – tego chrześcijanom życzył św. Paweł Apostoł. Wiedział, że życie bez nadziei jest jak samotne błądzenie w mroku. W dekoracji żłóbka wypisaliśmy te słowa św. Pawła, ponieważ dzisiaj i nam nadziei bardzo potrzeba. Z wdzięcznością więc przyjmujemy światło nadziei, które w ludzkich sercach zapala Zbawiciel narodzony z Maryi Dziewicy i oddany pod opiekę Świętemu Józefowi.

Popatrzmy raz jeszcze na żłóbek. Serce pełne światła – to serce Boga. Naszkicowane jedynie, splecione ze sobą serca – to my, ludzie. Może nas wiele dzielić, ale więcej łączy. Najjaśniejsze są serca najbliższe Boga. Przez nie światło i ciepło Bożej miłości może dotrzeć do innych, także do tych, którzy w tym roku do żłóbka nie podejdą. Siostry i Bracia, bądźmy bogaci w nadzieję. Bądźmy stróżami nadziei w dzisiejszym świecie. Tego wszystkim w święta Bożego Narodzenia życzymy i o to się modlimy.

2. W I Dzień Świąt Służbę Bożą rozpoczniemy od Mszy św. o godz. 8.00. W II Dzień Świąt, na Mszy św. o godz. 12.30 będziemy się modlić za rodziny rozdzielone emigracją i udzielimy im specjalnego błogosławieństwa. Ofiary tego dnia zbierane na tacę będą przeznaczone na KUL i Wydział Teologiczny. 27 grudnia, w Niedzielę Świętej Rodziny, małżonkowie będą mogli odnowić swoje śluby. Rygory sanitarne nie pozwolą w tym roku kolędować przy żywej szopce. W styczniu nie pójdziemy też do parafian z wizytą duszpasterską. Chcemy zaproponować inna formę kolędy:

 

3. Cały styczeń będzie w Sanktuarium czasem modlitwy za Parafian. Począwszy od 4 stycznia, w każdy dzień powszedni (od poniedziałku do piątku), o godz. 12.00 i 18.30 będziemy odprawiali Msze św. w intencji Parafian: każdego dnia za mieszkańców innej ulicy (np. w jeden dzień za mieszkańców ul. Krzywoustego, w kolejny za tych, z ul. Królowej Jadwigi itd.). Na tych Mszach św. będziemy udzielać świątecznego błogosławieństwa dla domu i dla rodziny. Będzie można poświęcić wodę, którą należy przynieść we własnym pojemniku. Oczywiście w tych nabożeństwach będą mogli wziąć udział tylko przedstawiciele rodzin. Można reprezentować także swoich sąsiadów, zwłaszcza samotnych i starszych. Po powrocie z kościoła do domu (świątecznie przygotowanego jak na normalną kolędę), będzie można pomodlić się wspólnie, pokropić mieszkania wodą święconą i rodzinnie pokolędować. Podczas nabożeństw będziemy rozdawali folder kolędowy z programem takiego domowego nabożeństwa.

4. Będzie to także okazja, aby ci, którzy czują się odpowiedzialni za wspólnotę parafialną złożyli w kopertach ofiarę, według piątego przykazania kościelnego, które brzmi: Dbać o potrzeby wspólnoty Kościoła. A potrzeby Kościoła to nie tylko utrzymanie duszpasterzy i remont świątyni, ale także wsparcie dla seminariów w Poznaniu i Szcze-cinie, dzieła misyjne i charytatywne. Przed świętami rozdaliśmy ponad 150 paczek żywnościowych, a w wigilię 50 świątecznych, ciepłych, dwudaniowych posiłków, dla najuboższych parafian. Ponad 150 rodzin (to jest ponad 400 osób) jest pod stała opieką parafialnego zespołu Caritas.

Porządek styczniowych nabożeństw za Parafian wywieszony jest gablocie pod krzyżem, dostępny na stronie internetowej, a od 1 stycznia będziemy go podawali w ogłoszeniach parafialnych.