Ogłoszenia duszpasterskie

XXI Niedziela w ciagu roku

23 sierpnia 2020, niedziela

1. Mija 40 lat od podpisania porozumień sierpniowych i powstania „Solidarności”. Szczecińskie uroczystości rocznicowe odbędą się w niedzielę 30 sierpnia.
O godz. 9.30 ks. abp Andrzej Dzięga odprawi Mszę św. w kościele św. Stanisława Kostki. Na godz. 12.00 zaplanowana jest modlitwa przy bramie stoczni szczeciń-skiej i złożenie kwiatów.

2. 40 lat temu ks. bp Stanisław Stefanek SChr otrzymał sakrę biskupią. Na Mszę św. w intencji zmarłego w styczniu tego roku Naszego Współbrata zapraszamy do szczecińskiej katedry w poniedziałek 24 sierpnia. Modlitwie będzie przewod-niczył ks. Arcybiskup Metropolita.

3. Długotrwały proces ustawiania rusztowań zakończył się pomyślnie. Dziękujemy za cierpliwość i życzliwe zainteresowanie pracami w Sanktuarium. Dostęp do większości ławek jest już swobodniejszy. Wciąż jednak należy zachować ostrożność w poruszaniu się po kościele, zwłaszcza w drodze do Komunii św.

Przy balaskach Komunię św. udzielamy „do ust” z zachowanie (w miarę możliwości) postawy klęczącej. Osoby, które przyjmują Komunię św. „na rękę” prosimy, aby od dzisiaj ustawiały się w nawie bocznej (od strony chrzcielnicy). Do nich kapłan będzie podchodził w pierwszej kolejności. Ta prośba dotyczy osób, które przyjmują Komunię św. „na rękę” i czują dyskomfort, gdy kapłan wcześniej udzielał komuś Komunii św. „do ust”.

W związku z tym prosimy, aby najpierw z ławek wychodzili ci, którzy pragną przyjąć Komunię św. „na rękę”. Dobrze byłoby gdyby zajmowali miejsca w ławkach po stronie chrzcielnicy. Ci, którzy przyjmują Komunię św. „do ust” prosimy, aby wychodzili z ławek powoli, partiami, nie wszyscy na raz, żeby nie tworzyć niepotrzebnych „korków”.

Kapłani i nadzwyczajni szafarze, bezpośrednio przed rozpoczęciem udzielania Komunii św. dokładnie odkażają dłonie. Mają także zawsze ze sobą chusteczkę nasączona płynem antywirusowym, w którą – w razie konieczności – powtórnie wycierają palce.

Przypominamy jednocześnie, że oba sposoby przyjmowania Komunii św.  – na rękę i do ust – są godziwe i akceptowane. „Ręka nie jest bardziej grzeszna od języka” nauczał św. Ignacy z Antiochii, najstarszy z Ojciec Kościoła. Niegodziwe jest jedynie przyjmowanie Komunii św. z nieczystym sercem.

Przypominamy także, że uczestników nabożeństw obowiązuje zakrywania ust
i nosa. Maseczki lub przyłbice zdejmujemy tylko w momencie przyjmowania Komunii św.

Wszystkim życzymy udanej niedzieli i dobrego tygodnia.