Ogłoszenia duszpasterskie

XII Niedziela w ciagu roku

21 czerwca 2020, niedziela

1. Uczestnikom codziennych nabożeństw podczas dni eucharystycznych oraz wszystkim czcicielom Bożego Serca, którzy wzięli udział w uroczystościach odpustowych bardzo dziękujemy. Nigdy za dużo czci dla Najświętszego Sakramentu. Nigdy za dużo miłości do Serca Bożego! Zwłaszcza dzisiaj, gdy wiele serca stygnie. Dziękujemy wszystkim, którzy z miłości do Pana Jezusa nieśli w procesjach chorągwie i sztandary, którzy śpiewem i modlitwą czcili Chrystusa. To jest – widoczne i dziś bardzo potrzebne – świadectwo naszej wiary. To także nasze najpiękniejsze tradycje.

2. W lipcu i w sierpniu – w dni powszednie – nie będzie Mszy św. o godz. 6.00
i 17.00. Także biuro parafialne będzie pracować w wakacyjnym, zmniejszonym wymiarze, a popołudniowy dyżur w konfesjonale będzie się rozpoczynał o godz. 16.30.

3. Za tydzień członkowie Parafialnego Zespołu Caritas będą zbierali ofiary przeznaczone na pomoc dla dzieci z ubogich środowisk. Wszystkim wspomagającym tę akcję z serca dziękujemy.

4. Ukazał się nowym numer „Miłujcie się”. Czasopisma religijne są do nabycia
w kiosku w kruchcie i w księgarni za Sanktuarium.