Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Najświętszej Trójcy

7 czerwca 2020, niedziela

1. Na Mszę św. wotywną o Duchu Świętym zapraszamy w poniedziałek o 18.30.

2. Na nabożeństwa czerwcowe z katechezami o Synu marnotrawnym i miłosiernym Ojcu zapraszamy w dni powszednie o godz. 11.30 i 18.00. W niedziele Litanię do Serca Jezusowego śpiewamy po Mszy św. o godz.. 18.00.

3. W Uroczystość Bożego Ciała, podziękujemy Jezusowi za Jego eucharystyczną obecność. Msze św. odprawimy w porządku niedzielnym. Po Mszy św. o 9.30 włączymy się w centralną procesję, która – jak każdego roku – wyruszy z kościoła św. Jana Chrzciciela o godz. 10.00 i zakończy się w katedrze.

4. Od Bożego Ciała do odpustu Serce Jezusowego trwają Dni Eucharystyczne (dawna oktawa Bożego Ciała). Codziennie na godz. 18.00 zapraszamy na nabożeństwo do Serca Jezusowego z procesją wokół kościoła. Przedstawicieli wspólnot prosimy o przygotowanie feretronów i sztandarów.

5. Uczestników nabożeństw wciąż obowiązuje zasada zachowania społecznego dystansu LUB zakrywania ust i nosa. O zachowanie tych samych zasad prosimy uczestników procesji Bożego Ciała i w podczas oktawy.

6. W sobotę, 13 czerwca, Mszę św. ku czci NMP Fatimskiej odprawimy o godz. 12.00. Po Mszy św. – różaniec.

7. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wpierają Sanktuarium. W ostatnim czasie w zakrystii zostały ustawione nowe, wielkie, dwukondygnacyjne szafy. W prezbiterium stanęły nowe siedziska dla kapłanów. Powoli kończymy malowanie sklepienia i ścian bocznych w pierwszym przęśle kościoła. Od ul. Więckowskiego założone zostały odnowione zabytkowe kraty, zakrywające dawne kanały grzewcze. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli przestawić rusztowanie. Trwają prace przy nowych ławach do prezbiterium dla koncelebrantów i ministrantów. W najbliższym czasie zaczniemy pierwszy etap konserwacji Drogi Krzyżowej i założymy nowe oświetlenie w prezbiterium. Taca za tydzień przeznaczona jest na malowanie Sanktuarium i kontynuowanie prac konserwatorskich.