Ogłoszenia duszpasterskie

Zesłanie Ducha Świętego

31 maja 2020, niedziela

1. Ograniczenia dotyczące udziału w nabożeństwach zostały zniesione. Podczas Mszy św. wciąż mamy zakrywać usta i nos oraz zachować dystans, ale nie ma już ograniczeń dotyczących ilości osób w kościele. Zatem wracamy do normalnej posługi duszpasterskiej: od dzisiaj spowiadamy w konfesjonałach, otworzyliśmy kaplicę Wieczystej Adoracji, zachęcamy do korzystania z wody święconej. Znowu można w każdej sprawie przychodzić do zakrystii i do biura parafialnego. Szafa w kruchcie z „Książkami od serca” niech się znów napełnia przeczytanymi i ofiaro-wanymi innym wartościowymi lekturami. Jeszcze do końca czerwca będziemy odprawiać dodatkową Mszę św. w niedzielę o godz. 16.30. To wszystko ma nam pomóc w duchowym powrocie.

2. W Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa cały czerwiec jest świętem. Zapraszam na codzienne nabożeństwa czerwcowe z katechezami opartymi na ewangelicznej Przypowieści o Synu marnotrawnym i miłosiernym Ojcu! W czasie epidemii zobaczyliśmy nagą prawdę o naszym świecie, który z dnia na dzień może stać się bezradny wobec niespodziewanego zagrożenia. Wielu zrozumiało, że wśród wielu życiowych niepewności, pewna pozostaje jedynie miłość Boga, objawiona w Jezusie. Kiedy wszystko zawodzi – tylko Jezusowi można zaufać bez reszty. Na nabożeństwa czerwcowe zapraszamy w dni powszednie o godz. 11.30 i 18.00. Podczas nich będziemy także czekać w konfesjonałach. Trzeba odprawić spowiedź i przyjąć Komunię św. wielkanocną! (Mamy czas do przyszłej niedzieli włącznie). W niedzielę Litanią do Serca Jezusowego będziemy się modlili po Mszy św. o godz. 18.00.

3. W drugi dzień Zielonych Świątek, w uroczystość Matki Kościoła, Ks. Arcybiskup zaprasza grupy duszpasterskie do katedry na Mszę św o godz. 18.00. 

4. Na modlitwę w intencji Ojczyzny i polskich emigrantów zapraszamy w środę
o 18.30. Zapraszamy także na nabożeństwa I Czwartku oraz na modlitwę wynagradzającą w I Piątek i I Sobotę. Członków Żywego Różańca zapraszamy
w sobotę na zmianę tajemnic różańcowych.  

5. Posługujący w Sanktuarium Ks. Janusz Mękarski SChr obchodzi w tym roku 60. rocznicę święceń kapłańskich, a ks. Antoni Labuda SChr – 25-lecie kapłaństwa. W intencji obu dostojnych Jubilatów – diamentowego i srebrnego – będziemy się modlili w najbliższą sobotę na Mszy św. o godz. 12.00, dziękując dobremu Bogu za ich wieloletnią kapłańską posługę. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

6. Wszystkich polecamy opiece Maryi, Matki Kościoła, Patronki naszej Archidiecezji.