Ogłoszenia duszpasterskie

IV Niedziela Wielkiego Postu

31 marca 2019, niedziela

W tym tygodniu grupa młodzieży z naszej parafii przystąpi do sakramentu bierzmowania, którego udzieli ks. arcybiskup metropolita Andrzej Dzięga. Uroczystość odbędzie w piątek o godz. 18.30. Bierzmowanie to święto dla całej wspólnoty. Do udziału w nim i wspólnej modlitwy za naszą młodzież zapraszamy wszystkich parafian, szczególnie grupy modlitewne i apostolskie.
 
W związku z bierzmowaniem w piątek dzieci zapraszamy na Drogę Krzyżową wyjątkowo o godz. 16.30, a pozostałe terminy bez zmian o godzinie 9.30, 11.30, 18.00 i 20.00.
 
Na Mszę św. wotywną o Duchu Świętym zapraszamy w poniedziałek o godz. 18.30. W intencji Ojczyzny i polskich emigrantów będziemy się modlili w środę na Mszy św. wieczornej.
 
Na nabożeństwo Godziny Świętej zapraszamy w czwartek o 12.00 i 20.00. O godz. 21.00 rozpocznie się Msza św. o świętość kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe powołania. Mszę św. wynagradzającą Bożemu Sercu odprawimy w piątek o godz. 12.00. Niepokalane Serce Maryi czcić będziemy w sobotę na Mszy św. o godz. 12.00.

Skarbona na wielkopostną jałmużnę przeznaczoną na pomoc najuboższym została ustawiona przy końcu ławek. Będzie nam towarzyszyła przez cały Wieli Post.
 
Zapraszamy do współtworzenia scholii liturgicznej na TRIDUUM PASCHALNE. Próby są przewidziane w kolejne soboty o godz. 19.00. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u ks. Michała lub dyrygentki scholii akademickiej - Marty Murawskiej.
 
21 maja odbędzie się uroczystość święceń kapłańskich w Towarzystwie Chrystusowym. Święcenia otrzyma szczecinianin – diakon Michał Armatys SChr oraz posługujący w tym roku w Sanktuarium – diakon Karol Baj SChr. Parafia organizuje autokarowy wyjazd do Poznaniu na tę uroczystość. Szczegółowe informacje i zapisy w biurze parafialnym.

Kończą się dziś wielkopostne rekolekcje. Ufamy, że święci Rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus będą dla nas przykładem troski o świętość życia rodzinnego, a katechezy ks. Mariusza pomogą w szukaniu dróg prowadzących do Boga. Księdzu Mariuszowi – jako proboszczowi – zostało powierzone trudne zadanie kontynuowania budowy kościoła w szczecińskiej parafii pw. Św. Jana Bosko. Dwoi się i troi, żeby temu zadaniu sprostać. Możemy i my dołożyć się do tego dzieła składając na ten cel ofiarę po zakończeniu Mszy św. Niech to będzie jednocześnie nasze podziękowanie za wygłoszone rekolekcje.