Procesja ze świętymi
31 października 2022, poniedziałek