Procesja ze Świętymi
31 października 2019, czwartek