Wielkopostny Dzień Młodych - przygotowanie do Góry Tabor 2019
9 marca 2019, sobota