Postępy prac konserwatorskich przy ołtarzu
30 listopada 2018, piątek