Pielgrzymka do Ziemi Świętej 2018
17 kwietnia 2018, wtorek