Pielgrzymka chóru parafialnego do Wilna
27 sierpnia 2017, niedziela