IV PIELGRZYMKA STRAŻY HONOROWEJ NSPJ I CZCICIELI BOŻEGO SERCA (16 września)
16 września 2017, sobota