Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela

24 czerwca 2018, niedziela

1. Na nabożeństwa do Serca Jezusowego (odprawiane do końca czerwca) zapraszamy w niedzielę o godz. 17.00 i w dni powszędnie o godz. 11.30 i 18.00.

2. Na Mszę św. z modlitwą za udręczonych duchowo zapraszamy we wtorek o godz. 18.30.

3. W piątek, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła zachęcamy do modlitwy za papieża Franciszka. Mszę św. w intencji Ojca Świętego odprawimy o godz. 12.00.

4. W lipcu i w sierpniu w dni powszednie nie będzie Mszy św. o godz. 6.00 i 17.00. Także biuro parafialne będzie pracować w wakacyjnym, zmniejszonym wymiarze, a popołudniowy dyżur w konfesjonale będzie się rozpoczynał o godz. 16.30.

5. W kruchcie obok krzyża została umieszczona skarbona z przeznaczeniem na Msze św. w intencji dusz w czyśćcu cierpiących. W ten sposób – oprócz listopadowych wypominków oraz codziennej modlitwy różańcowej i cotygodniowej Mszy św. za zmarłych wpisanych do księgi Zmarłych Sanktuarium – będzie to trzecia forma stałej modlitewnej pamięci o naszych zmarłych.

6. Przed tabernakulum została wyłożona Księga Łask. Można do niej – z potrzeby serca – wpisywać podziękowania za łaski wyproszone w Sanktuarium Serca Jezusowego. Można także wpisywać modlitewne intencje. Wszystkie te podziękowania i prośby będziemy włączać we Msze św. do Serca Jezusowego, odprawiane w każdy piątek o godz. 12.00.

7. Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas zbierają ofiary na wakacje dla dzieci z ubogich środowisk. Wszystkim wspomagającym tę akcję z serca dziękujemy.

8. Wakacyjny numer „Miłujcie się” jest do nabycia w sklepiku w kruchcie.

9. Gości polecamy opiece Serca Jezusowego. Wszystkim życzymy udanej niedzieli i dobrego tygodnia.