Ogłoszenia duszpasterskie

II Dzień Świąt Wielkanocnych

2 kwietnia 2018, poniedziałek

Święte Triduum Paschalne to dla wierzących najważniejsze dni w roku. W podniosłych obrzędach celebrujemy wówczas tajemnice Jezusowej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Święta jednak szybko mijają. Po nich rozpoczyna się 50-dniowy Okres Wielkanocny zakończony Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Siedem tygodni wielkanocnych radości... Jak je dobrze przeżyć? Jak sprawić, aby każda z kolejnych niedziel tego okresu była przeżywana równie radośnie jak sama Wielkanoc. 

Adwent miał swoje Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, Roraty, a ostatnio także Akatyst ku czci Bogurodzicy. Boże Narodzenie miało kolędowanie przy żłóbku. Wielki Post miał swoje Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale. Czy czegoś nie brakuje naszej paschalnej pobożności? Czy można ten brak uzupełnić? Z tego pragnienia wyrosło nabożeństwo, które nazwano Drogą Światła (z łaciny via lucis). Powstało we włoskich wspólnotach salezjańskich jako wyraz pobożności paschalnej – żywej i głoszonej wiary w zmartwychwstanie Chrystusa.

Droga Światła,podobnie jak Droga Krzyżowa składa się z 14 stacji, w których jednak rozważamy inne wydarzenia. Rozważamy to, co stało się po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Rozważamy budzącą się wiarę w Chrystusa oraz nadzieję na zmartwychwstanie nas samych. Wszystkie wydarzenia wspominane w Drodze Światła są opisane w Nowym Testamencie. Uczestnicy przechodzą od stacji do stacji, śpiewając radośnie ku czci Zmartwychwstałego Pana, a drogę oświetlają niesionymi świecami. Stąd też wzięła się nazwa nabożeństwa – Droga Światła.

Od następnej niedzieli, przez sześć tygodni, będziemy w Sanktuarium odprawiać Drogę Światła. Zawsze o godz. 17.00. Zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie wszystkich, którzy chcą umocnić swoją wiarę w zmartwychwstanie, za swoją wiarę i wiarę swoich bliskich podziękować, komuś wiarę wyprosić. Nabożeństwo to jest wyrazem naszej nadziei, że i my będziemy mieli udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, grzechem i szatanem.

W Drugi Dzień Świąt Wielkanocnym Parafianom, Przyjaciołom Sanktuarium i Szanownym Gościa życzymy wytrwałej wiary, która pozwala świąteczną radość wnieść także w powszednie dni naszego życia.