Ogłoszenia duszpasterskie

I Niedziela Wielkiego Postu

18 lutego 2018, niedziela

1. Tradycją Sanktuarium są drogi krzyżowe odprawiane w Wielkim Poście nie tylko w piątek, ale także we wszystkie dni od poniedziałku do soboty o godz. 11.30 i 18.00. W piątki drogi krzyżowe odprawiamy o godz. 9.30, 11.30, 17.30 (dla dzieci), 18.00 i 20.00 (akademicka). W niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali. Cykl kazań pasyjnych wygłosi w tym roku ks. Krzysztof Ośka SChr.

2. Wspólnota  Odnowy w Duchu Świętym zaprasza osoby pragnące odkryć na nowo swoją wiarę i nawiązać bliską relację z Bogiem na Seminarium Odnowy Wiary. Zapraszamy także osoby, które żyją lub pracują wśród niewierzących i poszukują dla siebie wspólnoty, gdzie będą mogli umocnić swoją wiarę. Seminarium Odnowy Wiary to cykl poniedziałkowych spotkań: Msza św. o godz. 18.30 i katecheza. To także spotkania modlitewno – formacyjne w domach i medytacja Słowa Bożego. Początek Seminarium w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.

3. Do wielkopostnych praktyk pokutnych, pożytecznych dla naszego zbawienia, oprócz modlitwy i postu, Jezus zalicza także jałmużnę. Istotą jałmużny nie jest oddanie tego, co nam zbywa, co niepotrzebne, ale świadome podzielenie się dobrem. Skarbona na wielkopostną jałmużnę przeznaczoną na pomoc najuboższym została ustawiona na środku kościoła przy końcu ławek. Będzie nam towarzyszyła przez cały Wieli Post.

4. Na wsparcie renowacji wielkiego ołtarza zostały wydrukowane cegiełki, które można nabywać w sklepiku, zakrystii i w biurze parafialnym. Bardzo jesteśmy wdzięczni każdą ofiarę. Stale modlimy się za wszystkich dobrodziejów Sanktuarium.

5. Serdecznie dziękujemy wszystkim za włączenie się w akcję „piórnik i lizak dla dzieci z Kenii”. Oprócz piórników zebraliśmy 5.800 zł. Wszystko zostało już zawiezione do Afryki. Niech radość obdarowanych dzieci będzie podziękowaniem za dar serca.   

6. Bractwo św. Michała zapraszamy na Mszę św. z nabożeństwem we wtorek o godz. 18.30.

7. Trwa wizytacja kanoniczna parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Taka wizytacja odbywa się co cztery / pięć lat i polega na sprawdzeniu stanu duchowego i materialnego parafii. Przedstawiciel kurii biskupiej sprawdza jak wygląda sprawowanie sakramentów i opieka duszpasterska, jakie jest zaangażowanie duchownych i świeckich, czy księgi metrykalne są prowadzone prawidłowo i systematycznie, czy zalecenia księdza biskupa z poprzedniej wizytacji zostały wykonane. Tę część wizytacji mamy już za sobą. W najbliższą niedzielę natomiast będziemy gościli Księdza Biskupa Henryka Wejmana, który będzie nam głosił Słowo Boże i będzie się modlił z nami, abyśmy „nie ustawali w czynieniu dobra” (Ga 6,9).
O to św. Paweł Apostoł prosił wspólnoty pierwszych chrześcijan. Ksiądz Biskup będzie się taż modlił za nas, abyśmy „nabrali ducha i podnieśli głowy” (Łk 21, 28) do czego Jezus w Ewangelii wzywał swoich uczniów.

6. Wszystkim życzymy udanej niedzieli i dobrego tygodnia.