Ogłoszenia duszpasterskie

VI Niedziela w ciągu roku

11 lutego 2018, niedziela

1. Niedzielne nieszpory z modlitwą o dobre przeżycie Wielkiego Postu zapraszamy na godz. 17.00. 

2. W środę rozpoczynamy Wielki Post. Obrzędu posypania głów popiołem dokonamy na wszystkich Mszach św., które odprawimy o godz. 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 12.00; 16.00; 17.00; 18.30 i 20.00.

Przypominamy, że Kościele katolickim powstrzymywanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki roku oraz w Popielec i dotyczy wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia.  Ponadto katolicy pomiędzy 18 a 60 rokiem życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta w ciągu dnia w Popielec i Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego oczyszczenia.

Popielec w tym roku przypada w dzień św. Walentego. Bardzo prosimy wszystkich zakochanych, aby spotkania walentynkowe zaplanować przed Popielcem.

3. Tradycją Sanktuarium są drogi krzyżowe odprawiane w Wielkim Poście nie tylko w piątek, ale także w pozostałe dni. Od poniedziałku do soboty na drogi krzyżowe zapraszamy o godz. 11.30 i 18.00. W piątki drogi krzyżowe odprawiamy o godz. 9.30, 11.30, 17.30 (dla dzieci), 18.00 i 20.00 (akademicka). W niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali. Cykl kazań pasyjnych wygłosi w tym roku ks. Krzysztof Ośka SChr. Na cały Wielki Post pod chórem zostanie wystawiona skarbona z napisem Wielkopostna Jałmużna, którą chcemy wspierać najuboższych.

4. Wspólnota  Odnowy w Duchu Świętym zaprasza osoby pragnące odkryć na nowo swoją wiarę i nawiązać bliską relację z Bogiem na Seminarium Odnowy Wiary. Zapraszamy także osoby, które żyją lub pracują wśród niewierzących i poszukują dla siebie wspólnoty, gdzie będą mogli umocnić swoją wiarę. Seminarium Odnowy Wiary to cykl poniedział-kowych spotkań: Msza św. o godz. 18.30 i katecheza. To także spotkania modlitewno – formacyjne w domach i medytacja Słowa Bożego. Zapisy na Seminarium w poniedziałek, 12 lutego, po Mszy św. wieczornej.

5. Chcemy zaproponować ciekawą formę przeżycia Wielkiego Postu. Polega ona na codziennym wykonywaniu zadania, które jest ukryte (trzeba je zdrapać) pod kolejnymi datami wielkopostnego kalendarza. W Wielkopostnej Zdrapce znajdziemy zadania łatwe i trudniejsze, dla ciała i dla ducha, coś dla siebie i coś dla innych. Zdrapka Wielkopostna to indywidualne 40-dniowe "rekolekcje" dla każdego dorosłego lub dorastającego. Atrakcyjna forma zdrapki sprawia, że każdy wielkopostny dzień staje się niespodzianką, uczy systematyczności, integruje rodzinę, a także pomaga wielkopostne hasło: POST – MODLITWA I JAŁMUŻNA – zastosować w naszym codziennym życiu. Zaczynamy 14 lutego, w środę popielcową. Zdrapka może byś prezentem dla kogoś, komu w ten sposób pomożemy dobrze przeżyć Wielki Post.

Może być wielkopostnym zadaniem dla całej rodziny, dla małżonków, dla narzeczonych. Wiele zadań przyniesie pociechę chorym i samotnym. Dla zakochanych będzie spraw-dzianem czy podobnie myślą o ważnych sprawach. Przyczepiona na lodówce w domu czy w akademiku będzie uczyć jak wspólnie czynić dobro. Przeznaczona dla dzieci będzie W wielkopostną zdrapkę można się zaopatrzyć w sklepiku w kruchcie. Będziemy ją także rozprowadzali po Mszach św. dzisiaj i w Popielec. Zdrapka kosztuje 3 złote, które będą przeznaczone na wielkanocną pomoc ubogim.

6. Wszystkim życzymy udanej niedzieli i dobrego tygodnia.