Ogłoszenia duszpasterskie

Narodzenie Pańskie

25 grudnia 2017, poniedziałek

ŻYCZENIA KSIĘDZA ARCYBISKUPA METROPOLITY

Tajemnica Wcielenia Syna Bożego ukazuje się światu w Betlejemskiej Grocie. Syn Boży za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i objawił się światu. Wchodzimy obecnie w szczególny czas refleksji poświęcony Duchowi Świętemu. To bowiem jest Ten, który mówił przez proroków i który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę – jak powtarzamy w wyznaniu wiary. Wpatrując się w betlejemską szopkę, zginając kolana wraz z pastuszkami przed narodzonym Królem i oddając Mu hołd wraz Mędrcami ze Wschodu, zwracamy w tym roku nasze serce ku cichej obecności Ducha Świętego. Jan Paweł II nauczał, że poczęcie i narodziny Jezusa Chrystusa są największym dziełem, jakiego dokonał Duch Święty w dziejach stworzenia i w dziejach zbawienia. To właśnie dzięki Niemu uobecnia się ta Tajemnica.

 

Niech Święta Narodzenia Pańskiego przypominają nam, że i my jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, według słów św. Jana Pawła II wypowiedzianych w Szczecinie: przypomnij tchnienie Ducha, które masz w sobie od chrztu, od bierzmowania nie po to, żebyś się przewracał za lada podmuchem, tylko po to, żebyś stał jak ten żeglarz i dopłynął! Mocy i tchnienia tego Ducha życzę na cały nadchodzący Rok 2018 – Jubileusz odzyskanej niepodległości naszej Ojczyzny.

W duchowej jedności

+ abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński

 

OGŁOSZENIA

1. 26 grudnia, w II Dzień Świąt, na Mszę św. o godz. 12.30 zapraszamy wszystkich, którzy na co dzień mieszkają za granicą, a także ich rodziny pozostające w kraju. Pomodlimy się o Bożą opiekę na czas rozłąki i udzielimy specjalnego błogosławieństwa. Ofiary tego dnia zbierane na tacę będą przeznaczone na KUL i Wydział Teologiczny w Szczecinie.

2. Dwudziesty pierwszy raz zapraszamy na kolędowanie przy Żywej Szopce w I i w II Dzień Świąt od 10.00 do 18.00.

3. Za tydzień w Niedzielę Świętej Rodziny na Mszę św. o godz. 12.30 zapraszamy małżonków, chcących odnowić swoje ślubne przyrzeczenia. Zapraszamy tych, którzy obchodzą jubileusze oraz swoje okrągłe lub mniej okrągłe rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa. Także za tydzień, w ostatni dzień kalendarzowego roku zapraszamy na Mszę św. z nabożeństwem dziękczynno – błagalnym o godz. 18.00.

4. W Nowy Rok Msze św. odprawimy w porządku niedzielnym. Przypominamy, że Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki jest świętem nakazanym.  

5. Duszpasterskie odwiedziny rodzin rozpoczniemy we wtorek 2 stycznia. W dni powszednie kolędujemy od godz. 17.00, w niedziele i święta od godz. 15.00. Program kolędy umieszczony jest w kruchcie i na stronie internetowej parafii oraz będzie wydrukowany w Biuletynie Sanktuarium na styczeń.

6. W tegorocznej dekoracji szopki umieszczone zostały słowa z Ewangelii wg św. Jana: Na świecie było Słowo... Przyszło do swojej własności, ale swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Niech to będą także nasze świąteczne życzenie: abyśmy przyjmując Jezusa, nigdy od Niego nie odchodzili, a nasze życie nigdy nie było pozbawione Bożej obecności.