Ogłoszenia duszpasterskie

XXXIII Niedziela w ciagu roku

19 listopada 2017, niedziela

1. Bractwo św. Michała Archanioła zapraszamy na Mszę św. z nabożeństwem we wtorek o godz. 18.30.

2. Za zmarłych polecanych w wypominkach modlimy się na różańcu w dni powszednie o 11.30 i 18.00, a w niedziele o godz. 17.00. Za zmarłych wpisanych do Księgi Zmarłych Sanktuarium odprawimy w ciągu roku 52 Msze św. zbiorowe; codziennie odmawiamy cząstkę różańca i wspominamy w rocznicę śmierci.

3. Do wspólnej modlitwy za zmarłych na Cmentarzu Centralnym zapraszamy w niedziele listopada o godz. 14.00. Początek modlitwy przy kaplicy.

4. Ołtarz „Światło Pokoju i Pojednania” - który gościmy od czwartku - przeznaczony jest do Sanktuarium NMP Matki Słowa Bożego w Kibaho w Rwandzie. Zanim tam dotrze pielgrzymuje po Polsce gromadząc wiernych na modlitwie w intencji pokoju na świecie. Podczas zeszłorocznych Dni Młodzieży w Krakowie modlił się przy nim papież Franciszek. Ołtarz pozostanie w naszym Sanktuarium do 27 listopada, a adoracją Najświętszego Sakramentu będzie trwała w nim przez cały dzień, z przerwami na sprawowanie Mszy Świętych. Serdecznie zachęcamy do wspólnej modlitwy w intencji pokoju.

5. Przed uroczystością Chrystusa Króla zapraszamy na trzydniowe rekolekcje. Od czwartku do soboty, na Mszach św. o godz. 12.00 i 18.30 będziemy wspólnie szukać Królestwa Bożego. Pamiętamy słowa Pana Jezusa: „Królestwo Boże jest pośród was”. Co robić, aby ono było pośród nas widoczne? Jak żyć, aby o Królestwie Bożym na co dzień dawać świadectwo? Mamy nadzieję, że pomogą nam w tym rekolekcje.

6. Uroczystość Chrystusa Króla jest świętem tytularnym (czyli odpustem) dla sióstr Misjonarek oraz bracia i księża chrystusowcy. Z tej racji, za tydzień, na Mszy św. o godz. 9.30 odnowimy nasze śluby zakonne.  

7. Rozpoczęły się prace konserwatorskie przy wielkim ołtarzu polegające na przywróceniu mu pierwotnej kolorystyki, naprawieniu uszkodzeń, uzupełnieniu braków i odnowieniu złoceń. Prace potrwają około roku. Zaawansowane są także prace projektowe nowego systemu przeciwpożarowego, systemu bezpieczeństwa, oświetlenia i nagłośnienia. Bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary składane na remont kościoła, a także za zakupione cegiełki i wota przeznaczone na powstanie nowego ołtarza maryjnego.

8. Przypominamy, że od początku grudnia ulegnie zmianie niedzielny porządek Mszy św. Dotychczasowe Msze święte o godz. 12.00 i 13.00, zastąpi Msza św. o godz. 12.30.